Powtarzany dostęp do sacharozy zwiększa rotację dopaminy w jądrze półleżącym (2002)

Neuroreport. 2002 Dec 3;13(17):2213-6.

Hajnal A1, Norgren R.

Abstrakcyjny

Dopamina w jądrze półleżącym odgrywa rolę w zachowaniach motywacyjnych, w tym w karmieniu. Normalne karmienie odbywa się we wzorach, ale niewiele wiadomo o tym, jak te harmonogramy wpływają na ten układ nerwowy. Postawiliśmy hipotezę, że wielokrotny dostęp do preferowanej żywności zwiększy klirens dopaminy. Szczury z ograniczonym harmonogramem karmienia miały dostęp do sacharozy 0.3 M lub wody, a następnie 2 h później przez karmę. Szczury trzymano w tym schemacie przez 7 dni, z mikrodializą wykonaną ostatniego dnia. W okresie karmienia obrót dopaminy w jądrze półleżącym był wyższy, gdy był poprzedzony sacharozą niż wodą. Odkrycie to sugeruje, że w niektórych warunkach żywieniowych neuroadaptacja występuje w odpowiedzi na karmienie, a te zmiany mogą z kolei wpływać na przyszłe posiłki.