Hipofrontalność

hipofrontalność

Możemy luźno zdefiniować hipofrontalność jako pogorszenie funkcjonowania płata czołowego i metabolizmu. To jedna z głównych zmian w mózgu spowodowanych procesem uzależnienia.

Hypo oznacza mniej niż normalnie lub niedobór. Czołowy odnosi się do płaty czołowelub płaty przedczołowe. Alternatywnie możemy użyć terminów Kora czołowa or Kora przedczołowa również. Jednak, kora odnosi się do cienkiej zewnętrznej warstwy gęsto upakowanych komórek nerwowych, która wydaje się szara. Hypofrontailty oznacza, że ​​płaty czołowe nie działają. Mówiąc najprościej, hipofrontalność związana z uzależnieniem to pogorszenie funkcjonowania wykonawczego, dla uzależnionego jest to brak równowagi sił: pragnienia emanujące z uwrażliwionych ścieżek uzależnienia i odczulonego obwodu nagrody przytłaczają osłabione systemy samokontroli (hipofrontalność). Innymi słowy - Twój siła woli uległa erozji.

In Unwiring & Rewiring Your Brain możesz znaleźć więcej szczegółów na temat tego, jak hipofrontalność pasuje do szerszego świata uczenia się i uzależnień.