Przerywane nadmierne zachowania

sporadyczne nadmierne zachowanie

Okresowe nadmierne zachowania mogą prowadzić do uzależnienia lub pogłębiać je. Literatura nie potwierdza twierdzeń, że ilość użycia danego zachowania jest równa stopniowi uzależnienia.