Uzależnienie od gier internetowych i wideo

Uzależnienie od Internetu i uzależnienie od gier wideo

Ostatnie badania w przeważającej mierze wspierają istnienie uzależnienia od Internetu. Poniższe badania internetowe mogą obejmować użytkowników pornografii, ale nie izolują korzystania z pornografii. Na liście poniżej w tej sekcji zamieściłem badania dotyczące zarówno uzależnienia od Internetu, jak i uzależnienia od gier wideo. Oddziela je to miejsce: „UZALEŻNIENIE OD INTERNETU POWYŻEJ; GRY INTERNETOWE PONIŻEJ ”.

W przypadku badań opartych na neurologii i przeglądów związanych z uzależnieniem od pornografii w Internecie zobacz: Aktualna lista wszystkich badań mózgu u użytkowników pornograficznych. Aby uzyskać dokładny przegląd literatury neurobiologicznej związanej z podtypami uzależnienia od Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od pornografii internetowej, zobacz - Neuroscience of Internet Pornography Addiction: Przegląd i aktualizacja (2015).