Oreksyna

oreksyny

Oreksyny biorą udział w normalnych i kompulsywnych zachowaniach motywowanych. Orexin, znany również jako hipokretyna, Jest neuropeptyd który reguluje pobudzenieczuwanieapetyt. Istnieje wysokie powinowactwo między układem oreksyn w mózgu szczura a mózgiem człowieka. Wysoki poziom oreksyny-A wiąże się ze szczęściem u ludzi, podczas gdy niski poziom wiąże się ze smutkiem. Odkrycia sugerują, że podwyższenie poziomu oreksyny-A może podnieść nastrój u ludzi, będąc tym samym możliwym przyszłym sposobem leczenia zaburzeń, takich jak depresja.