Metaanaliza podsumowująca efekty pornografii II: Agresja po ekspozycji (1995)

LINK DO PEŁNEJ STUDIÓW

Allen, Mike; D'Alessio, Dave; Brezgel, Keri

Human Communication Research, Vol 22 (2), Dec 1995, 258-283. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2958.1995.tb00368.x

Abstrakcyjny

Przeprowadził metaanalizę badań 30, opublikował 1971 – 1985, aby zbadać wpływ ekspozycji na pornografię na agresywne zachowanie w warunkach laboratoryjnych, biorąc pod uwagę różne warunki moderowania (poziom pobudzenia seksualnego, poziom uprzedniego gniewu, rodzaj pornografii, płeć S, płeć celu agresji i medium użyte do przekazania materiału).

Wyniki wskazują, że obrazowa nagość wywołuje kolejne agresywne zachowania, że ​​spożywanie materiału przedstawiającego bez przemocy aktywność seksualną zwiększa agresywne zachowanie, a media przedstawiające brutalną aktywność seksualną generują większą agresję niż te bez przemocy seksualnej. Żadna inna zmienna moderatora nie dała jednorodnych wyników.