Systematyczny przegląd online uzależnienia seksualnego i leczenia klinicznego z wykorzystaniem oceny CONSORT (2015)

PEŁNY TEKST PDF

Raporty bieżącego uzależnienia

Czerwiec 2015, Tom 2, Wydanie 2, pp 163-174

Data: 15 Apr 2015

Abstrakcyjny

Naukowcy sugerują, że postępy Internetu w ciągu ostatnich dwóch dekad stopniowo eliminowały tradycyjne metody uzyskiwania materiałów seksualnych w trybie offline. Dodatkowo, badania nad cyberseksualnością i / lub uzależnieniami od seksu online wzrosły wraz z rozwojem technologii online. Niniejsze badanie rozszerzyło wyniki systematycznego empirycznego przeglądu Griffiths'a (2012) na temat uzależnienia od seksu online, dodatkowo badając badania empiryczne, które wdrożyły i / lub udokumentowały kliniczne leczenie uzależnienia seksualnego online u dorosłych. Zidentyfikowano ogółem dziewięć badań, a następnie każde z nich poddano ocenie CONSORT. Główne ustalenia obecnego przeglądu dostarczają pewnych dowodów sugerujących, że niektóre metody leczenia (zarówno psychologiczne, jak i farmakologiczne) dają pozytywne wyniki wśród osób doświadczających trudności z uzależnieniem od seksu w Internecie. Podobnie jak w oryginalnym przeglądzie Griffithsa, niniejsze badanie zaleca dalsze badania w celu ustalenia skuteczności empirycznie sterowanych metod leczenia uzależnienia seksualnego online.