Pornografia dla dorosłych i przemoc wobec kobiet w regionie Heartland: wyniki ze studiów w południowo-wschodniej części Ohio (2016)

Przemoc wobec kobiet. 2016 maja 22. pii: 1077801216648795.

DeKeseredy WS1, Hall-Sanchez A.2.

Abstrakcyjny

Wiele wiejskich części Stanów Zjednoczonych jest teraz „pornifikowanych”. Istnieje coraz więcej dowodów ilościowych wskazujących, że kobiety wiejskie są bardziej narażone na przemoc intymną niż ich koleżanki z miast i podmiejskich. Wywiady pogłębione z kobietami z 55 na południowym wschodzie Ohio, które chciały odejść, próbowały odejść lub były w trakcie opuszczania lub które opuściły swoich męskich partnerów małżeńskich / konkubinalnych, ujawniają, że pornografia jest głównym elementem problemu wiejskiego nadużycie kobiety. Głównym celem tego artykułu jest dwojaki: (a) przedstawienie wyników naszych badań jakościowych i (b) zasugerowanie przyszłych kierunków w pracy teoretycznej i empirycznej.

SŁOWA KLUCZOWE:

płeć; pornografia; wiejski; separacja / rozwód; przemoc