Empiryczna ocena niektórych feministycznych hipotez dotyczących gwałtu (1985)

Check, JV i Malamuth, N. (1985).

International Journal of Women's Studies, 8(4) 414-423.

Abstrakcyjny

Przedstawia aspekty feministycznego punktu widzenia jako empirycznie sprawdzalne hipotezy dotyczące gwałtu i bada dowody badawcze dotyczące (1) normalności gwałtu, (2) wszechobecności gwałtu i przymusu seksualnego, (3) mitów gwałtu i ich wpływu oraz (4) skutki przemocy seksualnej wobec kobiet w środkach masowego przekazu. Sugeruje się, że wyniki badań wspierają główne założenia teorii feministycznej.

Dowody wskazują na poparcie hipotezy, że gwałt i przymusowa seksualność są szeroko rozpowszechnione iw stopniu akceptowalnym w społeczeństwie Ameryki Północnej, że gwałt nie jest wyłącznie wynikiem zgiętych i wypaczonych umysłów, że przekonania o mitach gwałtu są związane z aktami agresji wobec kobiet, oraz że przemoc seksualna w środkach masowego przekazu odgrywa znaczącą rolę w popieraniu mitów gwałtu i akceptacji gwałtu i innych form przemocy wobec kobiet. Obszary jeszcze nie omówione przez naukowców obejmują twierdzenie, że gwałt jest aktem wrogim, agresywnym, a nie seksualnym.