Empiryczne badanie roli pornografii w słownym i fizycznym wykorzystywaniu kobiet (1987)

Przemoc Vict. 1987 Fall;2(3):189-209.

Sommers EK1, Sprawdź JV.

Abstrakcyjny

W badaniach nad męską agresywnością i pornografią psychologowie społeczni znaleźli dowody na poparcie teorii, że spożywanie pornografii przez mężczyzn zwiększa ich agresywność i antyspołeczne postawy wobec kobiet. Przedstawione tu badania dotyczyły obecności pornografii oraz przemocy seksualnej i nieseksualnej w życiu dwóch grup kobiet: grupy poobijanych kobiet pochodzących ze schronisk i grup doradczych oraz grupy porównawczej kobiet z dojrzałej populacji uniwersyteckiej.

Stwierdzono, że partnerzy maltretowanych kobiet czytali lub oglądali znacznie większe ilości materiałów pornograficznych niż partnerzy z grupy porównawczej. Ponadto 39% maltretowanych kobiet (w przeciwieństwie do 3% w grupie porównawczej) odpowiedziało twierdząco na pytanie: „Czy Twój partner kiedykolwiek zdenerwował Cię, próbując skłonić Cię do zrobienia tego, co widział na zdjęciach pornograficznych? , filmy czy książki? ” Stwierdzono również, że maltretowane kobiety doświadczały istotnie większej agresji seksualnej ze strony swoich partnerów niż kobiety w grupie porównawczej.