Badanie pracy doradców kolegialnych z uzależnieniem od seksu dla studentów: szkolenie, badanie przesiewowe i polecenia (2018)

Giordano, Amanda L. i Craig S. Cashwell.

Journal of College Counseling 21, nie. 1 (2018): 43-57.

 Abstrakcyjny

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie uzależnienia od seksu (SA) w populacjach kolegialnych, autorzy zaprojektowali niniejsze badanie w celu zbadania szkolenia doradców uczelnianych w zakresie SA, stosowania formalnych ocen i skierowań do grup wsparcia. Wyniki wskazują, że 84.4% doradców uczelni (N = 77) miał przynajmniej jednego klienta z problemami związanymi z SA w ubiegłym roku. Wyniki wskazują na potrzebę poprawy szkolenia doradców w zakresie SA, stosowania formalnych ocen i praktyk w zakresie skierowań.