Internetowe badanie uczestników cyberseksu (2005)

Arch Sex Behav. 2005 Jun;34(3):321-8.

Daneback K1, Cooper A, Månsson SA.

Abstrakcyjny

Cybersex to podkategoria działań seksualnych online (OSA) i definiuje się ją, gdy dwie lub więcej osób angażuje się w rozmowę seksualną w trybie online w celu przyjemności seksualnej i może obejmować masturbację. Cybersex jest zjawiskiem rosnącym, mającym znaczący wpływ na uczestników, ale jak dotąd przeprowadzono bardzo niewiele badań na ten temat. Niniejsze badanie jest pierwszym, które próbuje określić cechy osób angażujących się w cyberseks. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza internetowego w języku szwedzkim, administrowanego przez szwedzki portal internetowy Passagen.se. Spośród całej próby (N = 1828) prawie jedna trzecia, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zgłosiła się do zaangażowania w cyberseks. Analiza regresji logistycznej wykazała, że ​​wiek, płeć i orientacja seksualna były ważnymi zmiennymi demograficznymi, które należy uwzględnić przy badaniu cyberseksu. Porównanie danych interwałowych pokazało, że osoby angażujące się w cyberseks mają większe prawdopodobieństwo spędzania większej ilości czasu online na OBS i posiadania większej liczby partnerów seksualnych w trybie offline niż ci, którzy nie angażują się w cyberseks.

PMID: 15971014

DOI: 10.1007 / s10508-005-3120-z