Klasyfikowanie zaburzeń hiperseksualnych: modele kompulsywne, impulsywne i uzależniające (2008)

Stein, Dan J.
Kliniki psychiatryczne Ameryki Północnej 31, nie. 4 (2008): 587-591.

https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.06.007

Pacjenci z klinicznie nadmierną seksualnością myśli or zachowania zostały zakwalifikowane jako cierpiące na kompulsywne, impulsywne lub uzależniające zaburzenia seksualne. Podobne rozważania dotyczą szeregu innych zaburzeń kontroli impulsów, takich jak nadmierny hazard. W innym miejscu zaproponowaliśmy, że w takich warunkach fenomenologiczne i psychobiologiczne rozważania sugerują, że kluczowe elementy obejmują dysregulację afektywną, uzależnienie behawioralneoraz zaburzenia kontroli poznawczej. Argumentujemy tutaj, że istnieją korzyści ze stosowania określeń (takich jak zaburzenie hiperseksualne), które wykraczają poza granice kompulsywno-impulsywno-uzależniające, i popieramy tę dodatkową pracę, aby scharakteryzować fenomenologię i psychobiologię zaburzeń hiperseksualnych i innych schorzeń charakteryzujących się zaburzeniami afektywnymi, uzależnienie behawioralne i zaburzenia kontroli poznawczej podejmowane są w nadzieję doprowadzi to do poprawy oceny i zarządzania.