Wierzenia klinicystów, obserwacje i skuteczność leczenia w odniesieniu do uzależnienia seksualnego klientów i korzystania z pornografii internetowej (2018)

Społeczność Ment Health J. 2016 Nov;52(8):1070-1081.

Krótkie MB1, CT Wetterneck CT2, Bistricky SL3, Migawka T4, Chase TE5.

Abstrakcyjny

W tym badaniu omówiono sposób, w jaki uzależnienie od seksu i problematyczne używanie IP przedstawiają specjalistom w dziedzinie zdrowia psychicznego (MHP) oraz w jaki sposób MHP konceptualizują i leczą te problemy. MHP (N = 183) informowali o przekonaniach, doświadczeniach i leczeniu problematycznych zachowań seksualnych (PBS). Większość MHP widziała pacjentów z PBS, ale większość nie czuje się kompetentna w leczeniu PBS. Wyspecjalizowane MHP poparły widzenie większej liczby pacjentów z PBS i czuli się bardziej skuteczni niż specjaliści. Uzależnienie seksualne i problematyczne używanie IP mają podobieństwa, ale różnią się etiologią i współwystępującymi problemami. Niejednoznaczność diagnostyczna, niewystarczająca wiedza i ograniczone rozpowszechnianie mogą utrudniać MHP ocenę i leczenie PBS.

SŁOWA KLUCZOWE: Zaburzenie hiperseksualne; Korzystanie z pornografii internetowej; Postrzegana kompetencja; Uzależnienie od seksu; Materiały erotyczne

PMID: 27345497

DOI: 10.1007/s10597-016-0034-2