Aktualna klasyfikacja pornografii i jej wpływ na aspekty biologiczne, psychologiczne i duchowe (2018)

Pełny plik PDF tutaj.

Listopad 2018

DOI: 10.13140 / RG.2.2.31230.84807

Doradca: Konrad Glombik

Mateusz Szyjan

Abstrakcyjny

Pornografia internetowa (IP) staje się dziś zjawiskiem, które zyskuje coraz większą popularność. To, co przyczynia się do ich popularności, jest dostępne, niedrogie, anonimowe (potrójny silnik „A”). Nie tylko jego popularność, ale także nowość i odmienność od pornografii znanej przed erą Internetu determinuje naukowców do zbadania jej wpływu na życie człowieka. Możemy wymienić te związane z biologią, psychologią i duchowością w obszarach życia związanych z wpływem pornografii. Ta praca pokazuje wszystkie trzy obszary, ale koncentruje się w szczególności na dwóch pierwszych aspektach. Wśród zagadnień biologicznych omawiana jest obecna klasyfikacja pornografii zawarta w ICD - 11. Ta klasyfikacja (ICD - 11) zawiera pornografię jako zaburzenie kontroli impulsów w kontekście kompulsywnych zachowań seksualnych (CSB). Jednak badania naukowe wskazują na możliwość zaklasyfikowania go jako zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), a także uzależnienia. Wszystkie trzy opcje zostały rozważone w tej pracy i poparte badaniami naukowymi. Szczególnym miejscem jest tutaj rozważanie pornografii pod względem uzależnienia, wynika to z dużej liczby badań, które wykazują podobieństwa aktywności IP w mózgu do innych uzależnień behawioralnych lub znacznych. Wpływ pornografii w aspekcie psychologicznym jest rozpatrywany w kategoriach indywidualnych i społecznych. Wpływ na poszczególnych użytkowników pornografii może być inny. Istnieją takie problemy, jak impotencja, eskalacja w kierunku coraz mocniejszych materiałów, zaburzenia koncentracji lub problemy psychiczne (takie jak lęk lub depresja). Wpływ społeczny obejmuje wpływ pornografii na kulturę, związki i kwestię handlu seksualnego. Ta praca dotyczy jednak wpływu na kulturę i relacje. Duchowość, która odgrywa kluczową rolę w życiu wierzących, ma również wpływ na pornografię. Może to mieć ważne implikacje dla relacji z Bogiem i innymi ludźmi lub wpływu na miłość i poświęcenie. Duchowość podnosi również kwestię patologicznego spojrzenia na ciało, co może skutkować większym wykorzystaniem pornografii.

Słowa kluczowe: kompulsywne zachowanie seksualne; Pornografia; Problematyczne wykorzystanie pornografii; Neuronauka; Uzależnienie; Nastrój; PIED (zaburzenia erekcji wywołane pornografią); Jakość relacji; Religijność; Moralność.