Cybersexu użytkownicy, abstynenci i kompulsywne: nowe ustalenia i implikacje (2000)

UWAGI: W tym badaniu 2000 17% osób, które korzystają z Internetu w celach seksualnych, oceniono jako mające przymus seksualny. Statystyki musiały mieć co najmniej rok, a więc 1999. Czy ktoś pamięta tak daleko? Świat Internetu i porno przeszedł ogromne zmiany. Gdyby wszystkie dwadzieścia osób dorastało z pornografią internetową, jaki byłby ten procent dzisiaj?


Uzależnienie seksualne i kompulsywność: The Journal of Treatment & Prevention

Tom 7, wydanie 1 i 2, 2000, strony 5-29

Autorzy: Al Cooper; David L. Delmonicoa; Ron Burgb

Literatura dotycząca seksualnego korzystania z Internetu skupiała się głównie na anegdotycznych danych dotyczących przypadków klinicznych. Badanie to empirycznie bada charakterystykę i wzorce użytkowania osób korzystających z Internetu w celach seksualnych. Skalę seksualnej kompulsywności Kalichmana było podstawowym narzędziem stosowanym do podzielenia próbki (n = 9,265) na cztery grupy: kompulsywny nieseksualny (n = 7,738), umiarkowanie kompulsywny seksualnie (n = 1,007), kompulsywny seksualnie (n = 424) i cybersexualny kompulsywny (n = 96); 17% całej próbki ocenił w problematycznym zakresie dla kompulsywności seksualnej. Analiza danych czterech grup wskazała na istotne statystycznie różnice w zakresie cech opisowych, takich jak płeć, orientacja seksualna, status związku i zawód. Ponadto wzorce używania różniły się w poszczególnych grupach, w tym podstawową metodą poszukiwania materiałów seksualnych, główną lokalizacją dostępu do materiałów seksualnych oraz stopniem, w jakim cyberseks ingerował w życie respondenta. Niniejsze badanie jest jednym z nielicznych ilościowych badań wzorców problemowego i kompulsywnego korzystania z Internetu w celach seksualnych. Przedstawiono implikacje i sugestie dotyczące badań, edukacji publicznej i szkoleń zawodowych.