Doświadczenia rozwojowe osób nadużywających seksualnie dzieci i gwałcicieli (2019)

Maltretowanie dziecka Negl. 2008 May;32(5):549-60. doi: 10.1016/j.chiabu.2007.03.027.

Simons DA1, Wurtele SK, Durham RL.

Abstrakcyjny

CEL:

Celem tego badania jest zidentyfikowanie różnych doświadczeń rozwojowych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i gwałtem.

METODA:

Dla przestępców seksualnych 269 (gwałcicieli 137 i sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci 132) odnotowano doświadczenia rozwojowe z listy kontrolnej behawioralnej, badania więzi rodzicielskich i kwestionariusza historii seksualnej. Klasyfikacja przestępców została uzyskana z oficjalnych rejestrów i zweryfikowana za pomocą badań wariograficznych.

WYNIKI:

W porównaniu z gwałcicielami, sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci zgłaszali częstsze doświadczenia wykorzystywania seksualnego dzieci (73%), wczesne narażenie na pornografię (65% przed wiekiem 10), wcześniejszy początek masturbacji (60% przed wiekiem 11), i czynności seksualne ze zwierzętami (38%). W przeciwieństwie do wykorzystywania seksualnego dzieci, gwałciciele zgłaszali częstsze doświadczenia przemocy fizycznej (68%), przemocy rodziców (78%), przemocy emocjonalnej (70%) i okrucieństwa wobec zwierząt (68%). Zarówno sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci, jak i gwałciciele (> 93%) zgłaszali częste narażenie na brutalne media w dzieciństwie. Większość przestępców (94%) opisywała niepewne więzi rodzicielskie; 76% gwałcicieli zgłosił unikanie przywiązań rodzicielskich, a 62% sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci zgłosił niepokojące przywiązania rodzicielskie.

WNIOSKI:

Wyniki tego badania potwierdzają rolę określonych doświadczeń rozwojowych jako czynników etiologicznych w zróżnicowanym przestępstwie seksualnym. Historie rozwojowe sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci charakteryzowały się podwyższoną seksualnością; mając na uwadze, że historie dzieciństwa gwałcicieli bardziej wskazywały na przemoc. Odkrycia te mają wpływ na leczenie osób wykorzystujących seksualnie i zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu.

IMPLIKACJE PRAKTYCZNE:

Wyniki tego badania sugerują, że przestępcy seksualni zostali uspołecznieni w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb w zakresie intymności i seksualności za pomocą środków nieprzystosowawczych, co oznacza, że ​​podejście do zarządzania ryzykiem może nie być wystarczającym leczeniem. Chociaż modele ryzyka uczą przestępców umiejętności unikania sytuacji wysokiego ryzyka, nie uwzględniają nieadaptacyjnych strategii, które mogły opracować w celu zaspokojenia potrzeb. Zamiast tego leczenie powinno skupiać się na wyposażeniu przestępców w wiedzę, umiejętności i możliwości zaspokojenia tych potrzeb w akceptowalny sposób. Zatem model ten zapewni tym osobom możliwość prowadzenia zdrowego życia bez przestępstw seksualnych.

PMID: 18511118

DOI: 10.1016 / j.chiabu.2007.03.027