Dominacja i nierówność w kasetach wideo z oceną X (1988)

Cowan, Gloria, Carole Lee, Daniella Levy i Debra Snyder.

Kwartalnik Psychologii Kobiet 12, nie. 3 (1988): 299-311.

DOI: 10.1111 / j.1471-6402.1988.tb00945.x

Abstrakcyjny

Feministki obawiają się obniżenia wartości kobiet w materiałach o wyraźnie seksualnym charakterze. Celem tego badania było określenie zakresu dominacji i nierówności seksualnych w kasetach wideo z oceną X poprzez analizę zawartości powszechnie dostępnych x-kaset wideo 45. Próbka została losowo pobrana z listy tytułów filmów dla dorosłych 121, powszechnie dostępnych w wypożyczalniach rodzinnych kaset wideo w południowej Kalifornii. Ponad połowa wyraźnie seksualnych scen została zakodowana głównie jako dominacja lub eksploatacja. Większość dominacji i wyzysku była kierowana przez mężczyzn wobec kobiet. Często występowały specyficzne wskaźniki dominacji i nierówności seksualnej, w tym przemocy fizycznej. Rozwój branży wynajmu kaset wideo i popularność filmów w technologii x-score, w połączeniu z przekazami przekazywanymi przez te filmy, jest powodem do niepokoju.