Wpływ erotyki na estetyczne postrzeganie przez młodych mężczyzn ich partnerów seksualnych (1984)

Weaver, James B., Jonathan L. Masland i Dolf Zillmann.

Umiejętności percepcyjne i motoryczne 58.3 (1984): 929-930.

Opublikowane po raz pierwszy 1 czerwca 1984 r.

Abstrakcyjny

Studenci płci męskiej byli wystawieni na (a) sceny przyrodnicze lub (b) piękne w porównaniu z (c) nieatrakcyjne kobiety w sytuacjach pociągających seksualnie. Następnie ocenili atrakcyjność seksualną swoich koleżanek i ich zadowolenie z partnerki. Na obrazowych pomiarach atrakcyjności cielesnej, płaskich i hiperwolubnych piersi i pośladków, ekspozycja na piękne samice miała tendencję do stłumienia atrakcyjności partnerów, podczas gdy ekspozycja na nieatrakcyjne samice miała tendencję do wzmacniania go. Po ekspozycji na piękne samice wartość estetyczna samic spadła znacznie poniżej ocen dokonanych po ekspozycji na nieatrakcyjne samice; wartość ta przyjęła pozycję pośrednią po ekspozycji kontrolnej. Zmiany w atrakcyjności estetycznej partnerów nie odpowiadały jednak zmianom zadowolenia z partnerów.