Wpływ kontaktu ze stereotypowymi postaciami gier wideo na temat tolerancji wobec molestowania seksualnego (2008)

Journal of Experimental Social Psychology

44 tom, wydanie 5, Wrzesień 2008, Pages 1402 – 1408

http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2008.06.002

Abstrakcyjny

Gwałtowna literatura dotycząca gier wideo wcześniej nie obejmowała dziedziny przemocy wobec kobiet. W bieżącym badaniu zbadano wpływ ekspozycji na postaci gier wideo o typie seksualnym w porównaniu z wizerunkami profesjonalnych mężczyzn i kobiet na temat osądów i postaw wspierających agresję wobec kobiet. Wyniki pokazały eksperymentalne skutki krótkotrwałego narażenia na stereotypowe treści medialne dotyczące osądów związanych z molestowaniem seksualnym, ale nie na akceptacji mitu o gwałcie. Znacząca interakcja wskazywała, że ​​mężczyźni narażeni na stereotypowe treści dokonywali osądów, które były bardziej tolerancyjne na rzeczywiste przypadki molestowania seksualnego w porównaniu do kontroli. Długotrwała ekspozycja na przemoc w grach wideo była skorelowana z większą tolerancją molestowania seksualnego i większą akceptacją mitu gwałtu. Dane te przyczyniają się do zrozumienia roli mediów w socjalizacji, która wspiera przemoc wobec kobiet.

Słowa kluczowe

  • Stereotypy;
  • Głoska bezdźwięczna;
  • Agresja;
  • Seksizm;
  • Moc;
  • Molestowanie;
  • Mity gwałtu;
  • Przemoc wobec kobiet