Skutki masowej ekspozycji na pornografię (1984)

In Pornografia i agresja seksualna, str. 115-138. 1984.

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-466280-3.50012-9

Abstrakcyjny

Wyniki badań nad skutkami masowej ekspozycji na filmy erotyczne omówiono w tym rozdziale. Po pierwsze, przedstawiono dwuskładnikowy model wpływu erotyki na motywowane zachowania agresywne i zastosowano go do dostępnych danych badawczych. Po drugie, model jest rozszerzony o zmiany w odpowiedzi na erotykę, które wynikają z powtarzanej ekspozycji. W szczególności śledzi się przyzwyczajenie pobudzające i zmiany w reakcji hedonicznej. Po trzecie, podsumowano metodologię zastosowaną w pracy z masową ekspozycją i przedstawiono wyniki badań. Wpływ na przyzwyczajenie i wartościowość są szczegółowe. Modyfikacja agresywnego zachowania, w której pośredniczą te efekty, jest badana i powiązana z modelem dwuskładnikowym. Wreszcie, zgłaszane są liczne nietrwałe skutki masowej ekspozycji na pornografię na percepcję seksualności i skłonności seksualne. Wśród nich są te dotyczące niezwykłych praktyk seksualnych, znieczulenia seksualnego wobec kobiet i karnego traktowania gwałtu.