Skutki przedłużonej konsumpcji pornografii (1986)

PDF STUDIUM - 39 stron

  1. DOLF ZILLMANN
    1. Indiana University
  1. JENNINGS BRYANT
    1. University of Alabama

Abstrakcyjny

Studenci płci męskiej i żeńskiej oraz studenci byli wystawieni na taśmy wideo zawierające powszechną pornografię bez przemocy lub treści nieszkodliwe. Ekspozycja odbywała się w sesjach godzinowych w ciągu sześciu kolejnych tygodni. W siódmym tygodniu badani uczestniczyli w pozornie niepowiązanych badaniach dotyczących instytucji społecznych i osobistych satysfakcji. Małżeństwo, relacje kohabitacyjne i związane z nimi kwestie były oceniane na podstawie specjalnie stworzonego kwestionariusza wartości małżeństwa. Odkrycia wykazały stały wpływ konsumpcji pornografii. Narażenie spowodowało między innymi większą akceptację seksu przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego oraz większą tolerancję niewyłącznego dostępu seksualnego do partnerów intymnych. Zwiększyło to przekonanie, że rozwiązłość mężczyzn i kobiet jest naturalna i że tłumienie skłonności seksualnych stanowi zagrożenie dla zdrowia. Narażenie obniżyło ocenę małżeństwa, czyniąc tę ​​instytucję mniej znaczącą i mniej opłacalną w przyszłości. Narażenie zmniejszyło także pragnienie posiadania dzieci i sprzyjało akceptacji męskiej dominacji i kobiecej niewoli. Z nielicznymi wyjątkami efekty te były jednolite dla respondentów płci męskiej i żeńskiej, a także dla studentów i studentów.


 

Raport z warsztatów Surgeon General na temat PORNOGRAFII i ZDROWIA PUBLICZNEGO

stron 252

Czerwca 22-24, 1986

Arlington, Wirginia