Narażenie na pornografię i akceptację mitów gwałtu (1995)

Allen, Mike, Tara Emmers, Lisa Gebhardt i Mary A. Giery.

Journal of Communication 45, nie. 1 (1995): 5-26.

Abstrakcyjny

Niniejszy artykuł ilościowo podsumowuje literaturę badającą związek między akceptacją mitów gwałtu a ekspozycją na pornografię. W tej metaanalizie metodologia nie eksperymentalna nie wykazuje prawie żadnego efektu (ekspozycja na pornografię nie zwiększa akceptacji mitu gwałtu), podczas gdy badania eksperymentalne wykazują pozytywny efekt (ekspozycja na pornografię zwiększa akceptację mitu gwałtu). Chociaż badania eksperymentalne pokazują, że gwałtowna pornografia ma większy wpływ niż pornografia bez przemocy, pornografia bez przemocy nadal wykazuje efekt.