Narażenie na materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym i różnice w ocenie ciała, postawy narządów płciowych i poczucia seksualności wśród próbki kanadyjskich mężczyzn (2007)

Morrison, Todd G., Shannon R. Ellis, Melanie A. Morrison, Anomi Bearden i Rebecca L. Harriman.

The Journal of Men's Studies 14, nie. 2 (2007): 209-222.

Abstrakcyjny

Większość badań nad materiałami o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEM) wykorzystuje dyskurs oparty na krzywdzie, którego głównym założeniem jest to, że media pornograficzne szkodliwie wpływają na postawy i zachowania męskich widzów wobec kobiet. W związku z tym niewiele uwagi poświęcono badaniu związków między narażeniem mężczyzn na SEM a ich postrzeganiem siebie w zakresie wyglądu fizycznego i funkcjonowania seksualnego. Aby zbadać ten temat, 188 mężczyzn uczęszczających do wszechstronnego college'u w Albercie w Kanadzie otrzymało kwestionariusz mierzący narażenie na różne media pornograficzne i trzy formy szacunku (seksualne, genitalia i ciało). Zgodnie z przewidywaniami uzyskano znaczące negatywne korelacje między ekspozycją na zdjęcia pornograficzne w Internecie a poziomem poczucia płciowego i seksualnego. Przedstawiono ograniczenia obecnego badania i wskazówki dotyczące przyszłych badań.