Narażenie na materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym i stosunek do gwałtu: Porównanie wyników badań (1989)

The Journal of Sex Research

Tom 26, 1989 - Wydanie 1

Daniel Linz Ph.D.

Strony 50-84 | Opublikowane online: 11 Jan 2010

Abstrakcyjny

W tym artykule dokonano przeglądu badań eksperymentalnych przeprowadzonych od czasu, gdy komisja pornograficzna 1970 przetestowała wpływ ekspozycji na materiały erotyczne na postawy i postrzeganie gwałtu. Badania nad krótkoterminowy narażenie na nieagresywną komunikację erotyczną przyniosło mieszane rezultaty. Gdy istnieją efekty dla tego materiału, są one zarówno mniej, jak i słabsze niż skutki antyspołeczne ze strony seksualnej gwałtowny materiał. Badania skutków długoterminowy narażenie na pornografię bez przemocy również przyniosło mieszane rezultaty - niektóre eksperymenty wykazały wzrost negatywnych postaw na temat gwałtu, inne nie wykazały żadnych skutków. Jednak jedno odkrycie jest spójne zarówno dla badań długo-, jak i krótkoterminowych. Te, które zawierały brutalne (skurczone) warunki filmowe, konsekwentnie znajdowały mniejszą wrażliwość na ofiary gwałtu po ekspozycji na te materiały. Pozostała część artykułu poświęcona jest sprzecznościom między wynikami długoterminowych badań a ich możliwym rozwiązaniem.