Moderatorzy i bariery kompulsywnego zachowania seksualnego u kobiet w Iranie (2017)

Moshtagh, Mozhgan, Hassan Rafiey, Jila Mirlashari, Ali Azin i Robert Farnam.

Uzależnienie seksualne i kompulsywność 24, no. 4 (2017): 270-284.

ABSTRACT

To pierwsze badanie w Iranie mające na celu zbadanie czynników ułatwiających i utrudniających kompulsywne zachowania seksualne z perspektywy irańskich kobiet. To badanie jakościowe z wykorzystaniem konwencjonalnego podejścia do analizy zawartości zostało przeprowadzone w dwóch obszarach miejskich Iranu. Zbieranie danych przeprowadzono przy użyciu szczegółowych wywiadów indywidualnych 31 i trzech wywiadów grupowych. Stwierdzono, że facylitatorami były „struktura rodziny i ścisłe zasady”, „zdolność osobista i wrażliwość”, „potrzeby i motywacje” oraz „czynniki kulturowe i wartościowe”. Ponadto barierami były „pozytywne możliwości”, „odpowiednie wykształcenie i pozytywne wzory do naśladowania. ”