Od Playboya do więzienia: kiedy pornografia staje się przestępstwem (2019)

Garman, Julie D., Lisa L. Sample i Sarah A. Steele.

Odbiegające od normy zachowanie.

https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1647923

ABSTRACT

W tym badaniu analizuje się wykorzystanie pornografii przez cały okres życia dla próbki rejestrujących skazanych za przestępstwa związane z pornografią dziecięcą. Przeprowadziliśmy jakościowe wywiady z historią życia z dziewięcioma przestępcami, aby zbadać, w jaki sposób przestępca, ofiara i czynniki sytuacyjne wchodzą w interakcje w celu wywołania przestępstw związanych z pornografią. Stosując hybrydowe podejście analityczne, identyfikuje się tematy związane z uporczywością korzystania z pornografii i społeczną akceptacją pornografii. Tematy te dotyczą przejścia od legalnego wykorzystywania pornografii do nielegalnego posiadania pornografii dziecięcej

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639625.2019.1647923?journalCode=udbh20