Różnice między płciami w eskapistycznym użyciu materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym: wyniki z niemieckiej próbki prawdopodobieństwa (2018)

Weber, M., Aufenanger, S., Dreier, M. i in.

Seksualność i kultura (2018). https://doi.org/10.1007/s12119-018-9518-2

Abstrakcyjny

Intensywność korzystania z materiałów pornograficznych (SEIM) zależy od płci użytkowników. Jednak różnice płci w motywacjach do oglądania SEIM nie zostały jeszcze wszechstronnie zbadane. W oparciu o reprezentatywną ankietę przeprowadzoną wśród niemieckich internautów analizujemy zatem, w jaki sposób kobiety i mężczyźni wykorzystują SEIM do zaspokojenia potrzeb eskapistycznych. Niższa satysfakcja z życia, brak zaangażowania i poczucie samotności przyczyniają się do przewidywania częstotliwości korzystania z SEIM wśród mężczyzn. Samotność sprzyja również konsumpcji SEIM wśród kobiet, ale efekt jest mniej wyraźny. Dla kobiet internautów zużycie SEIM zwiększa się nawet w przypadku popełnionych relacji i wskazuje raczej porównywalnie wysoki poziom zadowolenia z życia niż niezadowolenie z okoliczności życiowych. W związku z tym płeć znacznie łagodzi związek między strukturą potrzeb a zużyciem SEIM.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-018-9518-2