Równość płci (In) w pornografii internetowej: analiza treści popularnych pornograficznych filmów internetowych (2015)

J Sex Res. 2015;52(7):721-35. doi: 10.1080/00224499.2014.976781.

Klaassen MJ1, Peter J.

Abstrakcyjny

Chociaż pornografia internetowa jest szeroko spożywana, a naukowcy zaczęli badać jej skutki, wciąż niewiele wiemy o jej zawartości. Doprowadziło to do sprzecznych twierdzeń dotyczących tego, czy pornografia internetowa przedstawia równość płci (nie) i czy obraz ten różni się od pornografii amatorskiej i zawodowej. Przeprowadziliśmy analizę treści trzech głównych wymiarów równości płci (nie) (tj. Uprzedmiotowienia, władzy i przemocy) w popularnych pornograficznych filmach internetowych 400 z najczęściej odwiedzanych witryn pornograficznych. Uprzedmiotowienie było przedstawiane częściej dla kobiet poprzez instrumentalność, ale mężczyźni częściej byli uprzedmiotawiani przez dehumanizację. Jeśli chodzi o władzę, mężczyźni i kobiety nie różnili się statusem społecznym ani zawodowym, ale mężczyźni częściej byli przedstawiani jako dominujący, a kobiety jako poddani podczas czynności seksualnych. Z wyjątkiem klapsów i kneblowania, przemoc zdarzała się raczej rzadko. Seks niekonsensualny był również stosunkowo rzadki. Ogólnie rzecz biorąc, pornografia amatorska zawierała więcej nierówności płci kosztem kobiet niż pornografia zawodowa.

PMID: 25420868

DOI: 10.1080 / 00224499.2014.976781