Wpływ popularnej erotyki na osądy nieznajomych i partnerów (1989)

Journal of Experimental Social Psychology

25 tom, wydanie 2, Marzec 1989, strony 159-167

Abstrakcyjny

Przeprowadzono dwa badania mające na celu zbadanie wpływu ekspozycji na erotykę złożoną z centrów na ocenę atrakcyjności seksualnej.

W Eksperymencie 1 studenci ocenili fotografię nagiej kobiety po odsłonięciu, aby kontrolować bodźce (sztuka abstrakcyjna lub inne średnie akty) lub zdjęcia zrobione z popularnych czasopism erotycznych. Cel został uznany za mniej atrakcyjny seksualnie po poddaniu badanych popularnej erotyce. Osoby płci męskiej i żeńskiej wykazywały równoległe wzorce ocen atrakcyjności.

W Eksperymencie 2 tematy męskie i żeńskie były narażone na erotykę przeciwnej płci. W drugim badaniu doszło do interakcji płci przedmiotowej ze stanem bodźca na podstawie oceny atrakcyjności seksualnej. Decrementalne efekty ekspozycji z centralnym rozłożeniem zostały znalezione tylko dla mężczyzn narażonych na akty kobiece. Mężczyźni, którzy znaleźli Playboy-foldery składane bardziej przyjemnie oceniają siebie jako mniej zakochanych w swoich żonach. Wyniki omawiane są w świetle ogólnych różnic płci w zachowaniach seksualnych i są związane z obecną kontrowersją dotyczącą pornografii.