Wpływ socioseksualizmu i zaangażowania na seksualne działania w Internecie: mediacyjny wpływ postrzegania niewierności (2019)

Abstrakcyjny

Postrzegana niewierność aktywności seksualnej w Internecie (OSA) została zauważona jako ważny czynnik przyczyniający się do indywidualnych różnic w OSA wśród osób w związkach romantycznych. Zaproponowaliśmy, że dwa główne czynniki związane z niewiernością - socjoseksualność (chęć zaangażowania się w niezatwierdzone stosunki seksualne) i zaangażowanie - mogą być związane z angażowaniem się w OBS poprzez postrzeganą niewierność OSA wśród osób w romantycznych związkach. OSA zostały sklasyfikowane jako oglądające materiały erotyczne, szukające partnerów seksualnych, cyberseksualistów i flirtu. Uczestnicy byli heteroseksualistami 313 w romantycznych związkach, którzy ukończyli pomiary doświadczenia OSA, socjoseksualności, zaangażowania i postrzegania niewierności. Wyniki pokazały, że bardziej nieograniczony społeczno-seksualność i mniejsze zaangażowanie wiązały się z częstszym zaangażowaniem w OBS. Co więcej, postrzeganie niewierności pośredniczyło w tych skojarzeniach socjoseksualności i zaangażowania w OSA. Odkrycia te sugerują, że postrzegana niewierność jest ważna dla zrozumienia mechanizmu leżącego u podstaw zaangażowania ludzi w OBS