Pornografia internetowa i samotność: stowarzyszenie? (2005)

UWAGI: Wyniki wykazały znaczący związek między wykorzystywaniem pornografii internetowej a samotnością


Uzależnienie seksualne i kompulsywność: The Journal of Treatment & Prevention

12 TomWydanie 1, 2005

DOI:

10.1080 / 10720160590933653

VINCENT CYRUS YODERaTHOMAS B. VIRDEN IIIa & KIRAN AMINa

stron 19-44

Opublikowane online: 24 Feb 2007

Celem tego badania było ustalenie, czy istnieje związek między pornografią internetową a samotnością. Dane z badań zebrano od indywidualnych użytkowników Internetu 400, którzy wypełnili internetowy kwestionariusz internetowy. Ten kwestionariusz składał się z ogólnych pytań 14 wraz ze Skalą samotności Uniwersytetu w Los Angeles (UCLALS). Opracowano równanie regresji wielokrotnej, przewidujące całkowity wynik UCLALS ze zmiennych predykcyjnych. Ten model odpowiadał za 45.9% wariancji w całkowitych punktach samotności. Wyniki wykazały znaczący związek między używaniem pornografii internetowej a samotnością, o czym świadczy analiza danych.