Czy przemoc seksualna jest związana z ujawnianiem się w Internecie? Dowody empiryczne z Hiszpanii (2009)

Październik Konferencja 2009: VI Kurs Harvarda na temat prawa i ekonomii

W: Cambridge (Massachussets, EUA)

Projekt: e-zdrowie i telemedycyna

Jorge Sainz-González

Joan Torrent-Sellens

Abstrakcyjny

Powszechna dostępność treści dla dorosłych w Internecie w ciągu ostatnich kilku lat wpłynęła na zachowania seksualne osób, w tym zachowanie uważane za przestępcze. W naszym artykule modelujemy to przestępcze zachowanie i wiążemy je z ujawnieniem wyraźnych zachowań seksualnych. Korzystając z podejścia opartego na danych panelowych dla prowincji Hiszpanii w okresie 1998-2006, wyniki wskazują, że istnieje substytucja między gwałtem a pornografią internetową, podczas gdy pornografia internetowa zwiększa inne gwałtowne zachowania seksualne, takie jak napaści seksualne.