Używanie pornografii koreańskiej dla mężczyzn, ich zainteresowanie ekstremalną pornografią i seksualnymi związkami płciowymi (2014)

Międzynarodowy Dziennik Zdrowia Seksualnego

DOI: 10.1080 / 19317611.2014.927048

Chyng Suna*, Ekra Miezanb, Na-Young Leec I Jae Woong Shimd

ABSTRACT

Cele: Celem badania była ocena powiązań między wykorzystywaniem pornografii (zarówno częstotliwości, jak i zainteresowania ekstremalną pornografią) oraz diadycznych związków seksualnych.

metody: Sześćset osiemdziesiąt pięć heteroseksualnych południowokoreańskich studentów płci męskiej wzięło udział w ankiecie internetowej.

wyniki: Większość (84.5%) respondentów oglądała pornografię, i dla tych, którzy byli aktywni seksualnie (respondenci 470), okazało się, że większe zainteresowanie poniżającą lub ekstremalną pornografią wiązało się z doświadczeniem odgrywania scen seksualnych z pornografią z partnerem oraz preferencją korzystania z pornografii w celu osiągnięcia i utrzymania podniecenia seksualnego w związku z seksem z partnerem.

Wnioski: Odkrycia były spójne, ale z różnicami w porównaniu z amerykańskim badaniem przy użyciu tej samej metodologii, co sugeruje, że należy zwrócić uwagę na różnice kulturowe.