Łączenie męskiego wykorzystania branży seksualnej z kontrolowaniem zachowań w brutalnych relacjach (2008)

Simmons, Catherine A., Peter Lehmann i Shannon Collier-Tenison.

Przemoc wobec kobiet 14, nie. 4 (2008): 406-417.

Abstrakcyjny

Próbując lepiej zrozumieć związek między męskim stosowaniem przemysłu seksualnego (tj. pornografia i kluby ze striptizem) i przemoc interpersonalną (IPV), 2,135 kobiet mieszkanek schroniska IPV zostało przebadanych pod kątem wykorzystania przez ich napastników zarówno przemysłu seksualnego, jak i kontrolowania zachowań w ich związku. Wyniki wskazują, że przestępcy przemocy domowej, którzy wykorzystują przemysł seksualny, stosują więcej zachowań kontrolujących niż przestępcy przemocy domowej, którzy tego nie robią. Omówiono implikacje dla polityki, praktyki i badań.