Męskie podniecenie seksualne w pięciu trybach erotycznej stymulacji. (1988)

Komentarze: Najwyższy poziom pobudzenia / podniecenia spowodowany był filmem erotycznym. Najniższy według fantazji. Podczas ewolucji masturbowaliśmy się do fantazji, ale dziś mamy nieskończoną różnorodność filmów.


Arch Sex Behav. 1988 Apr; 17 (2): 131-43.

Julien E, Over R.

Abstrakcyjny

Zmiany w obwodzie prącia i subiektywne podniecenie seksualne rejestrowano, gdy materiał erotyczny przedstawiający tę samą sekwencję zdarzeń był doświadczany w pięciu różnych trybach: film, slajdy, tekst mówiony, tekst pisany i fantazja. Dwudziestu czterech mężczyzn zostało przetestowanych w ramach projektu powtarzanych pomiarów, z kolejnością prezentacji trybów zrównoważonych między badanymi. Sesje były oddzielone 24 hr lub więcej. Najwyższy poziom fizjologicznego i subiektywnego pobudzenia stwierdzono w przypadku filmu, podczas gdy fantasy wywołało najniższy poziom pobudzenia. Slajdy, tekst mówiony i tekst pisany wywołały pośrednie poziomy pobudzenia, a te trzy warunki były równie silne. Omówiono czynniki dotyczące różnic trybów w pobudzeniu do stymulacji erotycznej.