Używanie marihuany, marihuany i hiperseksualność wśród studentów (2017)

http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2017.1388203

Slavin, Melissa N., Shane W. Kraus, Anthony Ecker, Carolyn Sartor, Gretchen R. Blycker, Marc N. Potenza, Kristin Dukes i Dawn W. Foster.

Uzależnienie seksualne i kompulsywność (2017): 1-9.

ABSTRACT

Badania potwierdzają powiązania między oczekiwanymi efektami marihuany a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi wśród użytkowników marihuany, ale powiązania między oczekiwaniami marihuany a hiperseksualnością nie zostały jeszcze zbadane. W bieżącym badaniu przeanalizowano powiązania między używaniem marihuany w życiu codziennym a hiperseksualnością wśród studentów uniwersytetów. W celu określenia stopnia, w jakim używanie marihuany i oczekiwania stanowiły wariancję hiperseksualności, zastosowano hierarchiczne dostosowanie regresji do płci i spożycia alkoholu. Zażywanie marihuany i hiperseksualność były znacząco i pozytywnie powiązane. Po dostosowaniu do zmiennych towarzyszących oczekiwanie percepcji i poprawy poznawczej marihuany korelowało dodatnio z hiperseksualnością, podczas gdy oczekiwania na redukcję napięcia i relaksację korelowały negatywnie z hiperseksualnością.