Męski seksualny sadyzm wobec kobiet w Mozambiku: wpływ pornografii? (2018)

Cruz, Germano Vera.

Aktualna psychologia (2018): 1-11.

Abstrakcyjny

Celem tego badania jest, po pierwsze, określenie, czy w Mozambiku mężczyźni oglądający filmy pornograficzne często zachowują się bardziej sadystycznie w stosunku do swoich partnerek podczas stosunku płciowego niż ci, którzy stosunkowo rzadko oglądają filmy pornograficzne; po drugie, wiedzieć, czy pornografia ma wpływ na zachowania seksualne mężczyzn wobec kobiet. W badaniu wzięło udział ogółem mężczyzn i kobiet 512, którzy odpowiedzieli na oryginalny kwestionariusz, a także zostali przesłuchani. Statystyczne przetwarzanie danych obejmowało analizę opisową (średnie i odchylenia standardowe), porównanie średnich (t-test) i analizy korelacji.

Po pierwsze, wyniki pokazują, że częsta ekspozycja mężczyzn na pornografię jest skorelowana z męskim sadystycznym zachowaniem wobec kobiet. Po drugie, wyniki pokazują, że wśród uczestników płci męskiej bycie zakochanym w swoich partnerach i bycie starszym negatywnie koreluje z seksualnym sadyzmem mężczyzn wobec kobiet. Wreszcie, istnieje wskazówka, że ​​w Mozambiku pornografia wpływa na zachowania seksualne niektórych mężczyzn wobec kobiet w sposób sadystyczny, chociaż potrzebne są dalsze badania, aby ocenić, w jakim stopniu.

Słowa kluczowe - Płeć, pornografia, sadyzm seksualny