Narcyzm i wykorzystanie pornografii internetowej (2014)

J Sex Marital Ther. 2014 Jun 11: 0.

Kasper TE1, Krótkie MB, Milam AC.

Abstrakcyjny

W tym badaniu zbadano związek między pornografią internetową a narcyzmem. Uczestnicy (N = 257) wypełnili ankietę online, która zawierała pytania dotyczące wykorzystania pornografii internetowej i trzech środków narcyzmu (tj. Inwentaryzacji osobowości narcystycznej, patologicznego wykazu narcystycznego i wskaźnika narcyzmu seksualnego). Godziny spędzone na oglądaniu pornografii internetowej były pozytywnie skorelowane z poziomem narcyzmu uczestnika. Ponadto ci, którzy kiedykolwiek korzystali z pornografii internetowej, poparli wyższy poziom wszystkich trzech miar narcyzmu niż ci, którzy nigdy nie używali pornografii internetowej.