Narracje dotyczące samopomocy Cyberporn Dependents (2008)

Uzależnienie seksualne i kompulsywność 15, nie. 3 (2008): 195-216.

Gabriela Cavagliona

Strony 195-216 | Opublikowane online: 12 Aug 2008

https://doi.org/10.1080/10720160802289157

Abstrakcyjny

Niniejszy artykuł koncentruje się na wiadomościach 2,000 wysyłanych przez uczestników 302 we włoskiej społeczności internetowej samopomocy dla osób zależnych cyberporn (noallapornodipendenza) założonych w 2003. Poprzez anonimowe surfowanie uczestnicy tworzą społeczność wspierającą, która zabiera ich w bezpieczną podróż wyrażania siebie i zaangażowania emocjonalnego w oparciu o zasadę „podobnych lekarstw”. Badanie to wykorzystuje jakościową analizę tekstu do przedstawienia kluczowych narracji tych użytkowników cyberporn i wyizolować główne wzorce udostępniania, radzenia sobie i odzyskiwania. Omówiono podobieństwa ze strategiami grup spotkania dla innych rodzajów uzależnień.