Naturalne i rozszerzone piersi: czy to, co naturalne, nie jest najbardziej atrakcyjne? (2012)

James Francis Doyle, Farid Pazhoohi

Abstrakcyjny

Naturalne i powiększone piersi różnią się wielkością i kształtem. Naturalne piersi charakteryzują się wklęsłymi, prostymi konturami górnego bieguna, podczas gdy powiększone piersi są pełniejsze i dlatego mogą mieć wypukłe górne bieguny, niezależnie od ich wielkości. Badano hipotezę, że powiększone piersi w szeregu rozmiarów kielichów są oceniane znacznie bardziej atrakcyjnie niż piersi naturalistyczne, i potwierdzono je za pomocą wygenerowanych komputerowo obrazów piersi w widoku bocznym wszystkich mężczyzn i kobiet międzykulturowo w próbkach angielskich i farsi. Korelacje zostały następnie wykorzystane do wykazania, że ​​dla wszystkich uczestników obszar piersi i przemieszczenie piersi (wklęsłość lub wypukłość) są pozytywnie skorelowane z ocenami atrakcyjności dla naturalnych, ale nie powiększonych piersi. Wyniki te są sprzeczne z intuicją, ponieważ ludzie nie mogli ewoluować w środowiskach obejmujących powiększone piersi. Odkrycia zostały wprowadzone przy użyciu koncepcji etologicznej nadprzyrodzonych bodźców oraz zasady behawiorystycznej / neuroestetycznej, efektu przesunięcia szczytowego, stosowanego do drugorzędnych cech płciowych (tj. Proporcji talii do bioder i piersi). płodność, to nadprzyrodzone bodźce.

PEŁNY PDF