Neurobiologia uzależnienia od pornografii - przegląd kliniczny (2017)

Link do streszczenia

Link do pełnego pliku PDF

Telangana J Psychiatry. 2017;3(2):66-70.

Autor: Avinash De Sousa

Autor: Pragya Lodha

DOI: 10.18231 / 2455-8559.2017.0016

Abstrakcyjny

Celem obecnego przeglądu jest przedstawienie klinicznie zorientowanego przeglądu neurobiologii uzależnienia od pornografii. Przegląd najpierw analizuje podstawową neurobiologię uzależnienia z podstawowym obwodem nagrody i strukturami zaangażowanymi ogólnie w każde uzależnienie. Następnie skupiono się na uzależnieniu od pornografii i dokonano przeglądu badań przeprowadzonych na neurobiologii tego stanu. Rola dopaminy w uzależnieniu od pornografii jest weryfikowana wraz z rolą niektórych struktur mózgu, jak widać w badaniach MRI. Badania fMRI obejmujące wizualne bodźce seksualne były szeroko stosowane do badania neuronauki stojącej za użytkowaniem pornografii, a wyniki tych badań są podkreślone. Podkreśla się także wpływ uzależnienia od pornografii na funkcje poznawcze wyższego rzędu i funkcje wykonawcze. Przegląd kończy się zarysem nowszych pojawiających się paradygmatów i przyszłymi potrzebami badawczymi w tej dziedzinie.