Operacjonalizacja nadmiaru masturbacji-rozwój EMS (2018)

Driemeyer, Wiebke, Jan Snagowski, Christian Laier, Michael Schwarz i Matthias Brand.

Uzależnienie seksualne i kompulsywność (2018): 1-19.

https://doi.org/10.1080/10720162.2018.1495586

Abstrakcyjny

Badania skupiły się ostatnio na zaburzeniach związanych z hiperseksualnością i pornografią internetową jako potencjalnymi stanami psychopatologicznymi, ale specyficzne aspekty tych zjawisk zostały szeroko zaniedbane. Celem tego badania było zbadanie nadmiernej masturbacji jako podzbioru i objawu zachowań hiperseksualnych. Przeprowadzono badania 2 z niezależnymi próbkami. W badaniu 1 (n = 146), Skala Nadmiernej Masturbacji (EMS) została zaprojektowana i przetestowana za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej. W badaniu 2 (n = 255), właściwości psychometryczne EMS oceniono za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Zidentyfikowano powtarzalną strukturę dwuczynnikową („Radzenie sobie” i „Utrata kontroli”). EMS wykazał dobre właściwości psychometryczne i stanowi obiecującą podstawę do dalszych badań.