Cechy osobowości i problemy psychospołeczne związane z pornografią internetową u studentów płci męskiej (2019)

Autorzy:Razzaq, Komal
Słowa kluczowe:Cechy osobowości, problemy psychospołeczne, pornografia internetowa, choroby psychiczne, studenci płci męskiej.
MS
Data wydania:2018
Wydawca:Wyższa Szkoła Zarządzania i Technologii
Abstrakcyjny:Badanie to miało na celu zbadanie i zbadanie związku między cechami osobowości a problemami psychospołecznymi związanymi z pornografią internetową wśród studentów uniwersyteckich. Badanie obejmowało metody jakościowe i ilościowe. Pod względem jakościowym przeprowadzono wywiady ze studentami uniwersyteckimi. W ilościowej, rdzennej skali zagadnień psychospołecznych związanych z pornografią internetową (PSIP) opracowano, aw kolejnej fazie przeprowadzono główne badanie przy użyciu nowo opracowanej skali (PSIP), skali wielkiej piątki osobowości wraz ze skalą stresu lęku depresyjnego do walidacji. Dane zostały zebrane poprzez celowe i śnieżkowe pobieranie próbek bezpośrednio od chłopców z uczelni lub poprzez e-maile, publikując spowiedź na stronach uniwersytetów i hosteli. Wyniki jakościowe objęły trzy kategorie: problemy psychologiczne, problemy społeczne i choroby psychiczne. W ujęciu ilościowym wynik analizy czynnikowej wykazał cztery czynniki: lęk, poczucie winy neurotycznej, zajęcie seksualne i niską samoocenę. Analiza ko-relacyjna wykazała, że ​​neurotyczność ma znaczący pozytywny związek z czynnikami problemów psychospołecznych, podczas gdy ekstrawertyk ma nieistotny związek. Ponadto neurotyczność była istotnym pozytywnym predyktorem czynników problemów psychospołecznych, które były istotnym pozytywnym predyktorem problemów zdrowia psychicznego u studentów.
Opis:Dr Muhmmad Rafiq Dar
URI:http://hdl.handle.net/123456789/3583
Pojawia się w kolekcjach:Instytut Psychologii Klinicznej