Pornografia: eksperymentalne badanie efektów (1971))

KOMENTARZE: jedno z pierwszych badań pokazujących przyzwyczajenie zwykłych użytkowników porno


Am J Psychiatry. 1971 Nov;128(5):575-82.

Reifler CB, Howard J, Lipton MA, Liptzin MB, Widmann DE.

PMID: 4398862

DOI: 10.1176 / ajp.128.5.575

https://doi.org/10.1176/ajp.128.5.575

Abstrakcyjny

Autorzy zbadali wpływ wielokrotnej ekspozycji na materiały pornograficzne na młodych mężczyzn. 23 badanych eksperymentalnych spędzało 90 minut dziennie przez trzy tygodnie na oglądaniu filmów pornograficznych i czytaniu materiałów pornograficznych. Pomiary przed i po tych osobach i grupie kontrolnej dziewięciu mężczyzn obejmowały zmiany obwodu prącia i aktywność kwaśnej fosfatazy w odpowiedzi na filmy pornograficzne. Dane potwierdzają hipotezę, że powtarzające się narażenie na pornografię powoduje zmniejszenie zainteresowania nią i wrażliwości na nią. Różnorodne testy psychologiczne i skale nie wykazały trwałego wpływu na uczucia lub zachowanie badanych poza uczuciem znudzenia pornografią, zarówno bezpośrednio po badaniu, jak i osiem tygodni później.