Pornografia i wykorzystywanie kobiet (1994)

Zdrowie publiczne Nurs. 1994 Aug;11(4):268-72.

Cramer E1, McFarlane J.

Abstrakcyjny

Aby zbadać związek między wykorzystywaniem pornografii przez mężczyzn a fizycznym znęcaniem się nad kobietami, przebadano 87 maltretowanych kobiet, które złożyły zarzuty przeciwko swojemu partnerowi w biurze prokuratora okręgowego w dużym mieście metropolitalnym. Czterdzieści procent zgłosiło, że ich partner używał jednego lub więcej takich materiałów. Wykorzystanie materiałów było w znacznym stopniu związane z poproszeniem lub zmuszeniem kobiet do udziału w aktach seksualnych zawierających przemoc, w tym do gwałtu.