Pornografia i rozwód (2011)

Daines, Robert M. i Tyler Shumway.

7th doroczna konferencja na temat empirycznych studiów prawnych. 2011.

Abstrakcyjny

Sprawdzamy, czy pornografia powoduje rozwód. Korzystając z danych panelowych na poziomie stanu na temat liczby rozwodów i sprzedaży czasopisma Playboy, dokumentujemy silną relację przekrojową i szereg czasowy między opóźnioną sprzedażą Playboya a wskaźnikiem rozwodów. Prosta korelacja między rozwodem a sprzedażą opóźniona o dwa lata wynosi 44, ze statystyką T 20. Ta duża korelacja jest solidna w stosowaniu tylko pierwszej połowy próbki, dostosowaniu do całej heterogeniczności na poziomie stanu i do dowolnych trendów czasowych poprzez uwzględnienie efektów stałych stanu i roku oraz użycie zmiennej instrumentalnej w celu skorygowania ewentualnej endogeniczności sprzedaży Playboy. Wskaźniki rozwodów są również znacząco skorelowane ze sprzedażą Penthouse, ale nie są skorelowane ze sprzedażą magazynu Time. Nasze ogólne szacunki sugerują, że pornografia prawdopodobnie spowodowała 10 procent wszystkich rozwodów w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.