Pornografia i agresja seksualna: czy istnieją wiarygodne efekty i czy możemy je zrozumieć? (2000)

Annu Rev Sex Res. 2000; 11: 26-91.

Malamuth NM, Addison T, Koss M.

Źródło

UCLA, Los Angeles, CA 90095-1538, USA. [email chroniony]

Abstrakcyjny

W odpowiedzi na niektóre ostatnie krytyki (a) analizujemy argumenty i dane przedstawione w tych komentarzach, (b) łączymy wyniki kilku metaanalitycznych podsumowań badań eksperymentalnych i naturalistycznych oraz (c) przeprowadzamy analizy statystyczne na dużej reprezentatywnej próbce. Wszystkie trzy kroki potwierdzają istnienie wiarygodnych powiązań między częstymi pornografia używać i agresywnych zachowań seksualnych, szczególnie w przypadku przemocy pornografia i / lub dla mężczyzn o wysokim ryzyku seksualnym agresja. Sugerujemy, że sposób, w jaki stosunkowo agresywni mężczyźni interpretują i reagują na to samo pornografia może różnić się od mężczyzn nieagresywnych, perspektywa, która pomaga zintegrować bieżące analizy z badaniami porównującymi gwałcicieli i nierapistów, jak również z badaniami międzykulturowymi.