Pornografia i organizacja wewnątrzwojennego i pozamałżeńskiego wykorzystywania seksualnego dzieci: Opracowanie modelu koncepcyjnego (1997)

Itzin, Catherine.

Child Abuse Review: Journal of British Association for Study and Prevention of Child Abuse and Neglect 6, nie. 2 (1997): 94-106.

Abstrakcyjny

W niniejszym opracowaniu wykorzystano studium przypadku (doświadczenie wykorzystywania seksualnego jako dziecka) oraz przegląd odpowiedniej literatury jako podstawy do opracowania koncepcyjnego modelu związku między wewnętrznym i pozamałżeńskim wykorzystywaniem seksualnym dzieci a wykorzystywaniem seksualnym dzieci, a rola pornografii dorosłych i pornografii dziecięcej. Artykuł ilustruje niektóre cechy i skutki pornografii i wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym: płeć; wewnętrzne i międzypokoleniowe wzorce wiktymizacji; przymus i zgodność; seksualizacja dziecka; pornografia i prostytucja; oraz funkcja kazirodztwa jako formy odpychania się od sprawcy i uwodzenia za nadużycia pozamałżeńskie. Ilustruje również sposób, w jaki pornografia jest częścią wszystkich form przemocy wewnątrzrodzinnej i pozamałżeńskiej i sama stanowi formę zorganizowanego nadużycia.