Wpływ pornografii na zadowolenie seksualne (1988)

  1. Dolf Zillmann1, ‡,
  2. Jennings Bryant2

Artykuł opublikowany po raz pierwszy w Internecie: 31 JUL 2006

DOI: 10.1111 / j.1559-1816.1988.tb00027.x

Uczniowie i uczennice oraz osoby niebędące studentami były narażone na nagrania wideo przedstawiające powszechną, pozbawioną przemocy pornografię lub nieszkodliwe treści. Ekspozycja odbywała się co godzinę przez sześć kolejnych tygodni. W siódmym tygodniu badani wzięli udział w pozornie niepowiązanym badaniu dotyczącym instytucji społecznych i osobistych gratyfikacji. W specjalnie skonstruowanym kwestionariuszu badani oceniali swoje szczęście osobiste w różnych dziedzinach doświadczenia; dodatkowo wskazywali na relatywne znaczenie satysfakcjonujących doświadczeń. Narażenie na pornografię nie miało wpływu na samoocenę szczęścia i satysfakcji poza sferą seksualną (np. Satysfakcja wynikająca z osiągnięć zawodowych). Z drugiej strony silnie wpłynęło to na samoocenę przeżyć seksualnych. Po spożyciu pornografii badani zgłaszali mniejsze zadowolenie ze swoich intymnych partnerów - w szczególności z ich uczuć, wyglądu fizycznego, ciekawości seksualnej i właściwej sprawności seksualnej. Ponadto badani przypisywali większą wagę seksowi bez emocjonalnego zaangażowania. Efekty te były jednakowe w zależności od płci i populacji.